New Jazz Deep

PHLOX (est, Tal­linn) www.mys­pa­ce.com/phloxmkdk prog­ressi­ve jazz
dj: SI­MON­RED (est, Si­lamäe) si­mon­red.com gss.ee gro­ove
dj: Kost (est, Nar­va) gss.ee De­ep tech ho­use
Fa­re­ed Se­ta (ul­ti:mo­re/fre­itag) UK/ Lon­don De­ep ho­use


Vi­su­al ins­ta­laci­on from Ga­gag­rin So­und Sys­tem gss.ee


Ti­me: 23:00- Ve­ry la­ter
Pri­ce : 3/4 EUR

TRANSLATE
New Jazz Deep 22.07 Art Ro Ro club
New Jazz Deep 22.07 Art Ro Ro club